BLOWERDOOR

Een blowerdoor, blowerdoortest, blowerdoorproef ,opblaasproef, luchtdoorlatendheidsmeting , luchtdichtheidsmeting of pressuratietest  maakt inzichtelijk waar in- of ex-filtratie plaatsvindt in bestaande en nieuwe gebouwen, woonhuizen, ziekenhuizen, cleanrooms, zwembaden, bedrijfshallen, ULO, bunkers, distributiecentra, etcetera. Bij grote complexen maakt RAAK Energie advies gebruik van meerdere Retrotec blowers en een dergelijk meting zal worden  omschreven bij  XL blowerdoortestenBlowerdoor XL of Blowerdoormaxi testen .Raak Energie advies  kan als één van de weinige bedrijven in Nederland op de door haar uitgevoerde meting op luchtdichtheid een kwaliteitsverklaring verstrekken.

RAAK Energie advies past blowerdoormetingen toe in combinatie met thermografie en/of onze rookproef.  Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.

Lees meer

THERMOGRAFIE

Met thermografie of een gericht bouwkundig thermografisch onderzoek / gevelscan spoort RAAK Energie advies onnodig energieverlies in woningen, bedrijfspanden of sportcomplexen snel op. Ook isolatietechnische mankementen aan koelinstallaties, processen en elektra kunnen snel inzichtelijk worden gemaakt. Naast het opsporen van energielekken kan bouwkundige thermografie ook worden toegepast in het opsporen van ingewerkte verwarming of vloerverwarmingsleidingen. Dit om op een veilige wijze bv. in een vloer of wand te kunnen boren. Een thermografische camera legt direct in een  infrarood afbeelding vast of er bv isolatiegebreken zijn in een geïsoleerd leidingnet of kleppen en afsluiters voldoende sluiten of correct zijn ingeregeld. Bouwkundige thermografie kan eventueel samen worden uitgevoerd met een BlowerDoor meting waardoor eventueel nog meer gebreken inzichtelijk kunnen worden gemaakt of ook tocht veroorzakers kunnen worden opgespoord. Kortom thermografie of een thermografisch onderzoek kan zonder hak en breek werk en zonder onderbreking van het proces gebreken opsporen.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.

Thermografie wordt ook steeds vaker gebruikt voor onderzoek naar borstkanker of andere aandoeningen in de borst. Deze vorm van medische thermografie verzorgd RAAK Energie advies NIET. Bent u daar wel in geïnteresseerd, lees dan eerst dit.

Lees meer

ROOKPROEF

Niemand zit te wachten op hinderlijke rioolluchten, vochtophoping of tochtige ruimten. Met een eenvoudige rookproef is heel goed zichtbaar te maken waar lucht- of geurlekkages zich bevinden. RAAK Energie advies heeft verschillende rooktesten voorhanden. Deze testen kunnen eventueel worden gecombineerd met een kanaal persing (luchtlekkage onder overdruk inzichtelijk maken).

Lees meer

Heeft u enig idee waar u energie verliest?

Energie is zowel zakelijk als privé in ons hele leven verweven. Iedereen maakt er dagelijks gebruik van in de eigen woonomgeving. Ook zakenpanden, specialistische instellingen, winkel- of sportcentra en industriële processen draaien continue op energie. Toch is het verbruik meestal niet erg inzichtelijk en gaat heel wat energie nodeloos verloren. Wilt u uw energiestromen optimaliseren? Efficiënt energie benutten, begint met inzicht in het eigen energiegebruik.

Blowerdoor-luchtdichtheidsmetingen en bouwkundige thermografie

RAAK Energie advies is gespecialiseerd en gecertificeerd in diverse meettechnieken zoals thermografie en luchtdichtheidsmetingen. Als één van de eerste adviseurs in Nederland passen wij bouwkundige thermografie toe in combinatie met blowerdoor-luchtdichtheidsmetingen. Daarnaast bieden wij u onze deskundigheid op het gebied van ventilatieproblematiek, geluidsmetingen en de uitvoering van rookproeven of kanaal persingen om gebreken in de ventilatie of afdichting van constructies of kanalen zichtbaar te maken.

Met RAAK Energie advies krijgt u inzicht in uw eigen energiestromen.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.

Meer RAAK
Raak Energie auto

Thermografie nieuws

thermografische camera Lees meer

Koel en vrieshuizen Breeam ENE26

Breeam ENE 26 Lees meer

ISO 9972

Lees meer